+

O nás

V sekcii O Mercude nájdete všetky dôležité informácie.

ČO JE MERCUDO?

Mercudo je portál, na ktorom sa každý ľahko dostane k majetku z konkurzov. Firma alebo jednotlivec sa dostáva do konkurzu, keď nie je schopný splácať svoje finančné záväzky. Začína sa predávať ich majetok. Ten má na starosti správca konkurznej podstaty, ktorý ho pridáva na Mercudo. Tu je prehľadne umiestnený do kategórií, v ktorých si vie každý návštevník stránky jednoducho nájsť to, čo hľadá. Mercudo uľahčilo komplikovaný proces predaja majetku z konkurzov a sprístupnilo ho aj obyčajným ľuďom.

Vízia

Našou víziou je priniesť transparentnosť a efektívnejší priebeh obchodu s majetkom z konkurzov. Doteraz sa dal nájsť iba v neprehľadnom obchodnom vestníku, v ktorom sa bežný človek strácal a to ho odradilo od nákupu. Snažíme sa tiež uľahčiť život spoločnostiam a jednotlivcom, ktorých majetok sa predáva, aby čo najlepšie splatili svoje peňažné záväzky. Tento majetok chceme sprístupniť obyčajným ľuďom, aby sa pre nich stalo takéto nakupovanie jednoduché a príjemné.

Photo igor

JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD.

Partner a zakladateľ

Igor sa zameriava na poskytovanie právnych služieb v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii. Venuje sa výkonu advokátskej činnosti a činnosti správcu konkurzných podstát. Podieľa sa aj na krízovom riadení podnikov a ozdravných procesoch. Igor sa tiež zameriava na poskytovanie právnych služieb v oblasti financií a európskeho práva pri riešení zodpovednosti subjektov.

Facebook