+
Ponuka

Osobný automobil - Ford Fiesta 1,8 D

CENA:
Cena dohodou

Viac informácií

3. kolo ponukového konania na predaj majetku:

Osobné motorové vozidlo značky Ford Fiesta 1,8 D
VIN: WF0AXXGAJAYR05930
Súpisová hodnota: 2.000,- eur.
Farba: strieborná metalíza pastelová
Koniec 3. kola ponukového konania: 19.7.2017, 12:00 hod

Záujemca doručí správcovi záväznú cenovú ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „38K/39/2016 - NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr do 19.07.2017 do 12:00 hod na adresu správcu: Ing. Beata Krausová, správca konkurznej podstaty, Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek podmienok, pričom ponúkaná cena nie je limitovaná.

Podrobné podmienky ponukového konania si záujemcovia môžu vyžiadať na e-mailovej adrese asistent@benetax.sk, alebo na tel. číslach 0948 195 921, 042/44 40 460.


Názov/Popis:
Ford Fiesta 1,8 D
Množstvo:
1.0 ks
Model:
Ford Fiesta 1,8 D
Najazdené km:
160 808 km
Značka:
Ford
Palivo:
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1
Rok výroby:
2000
Stav opotrebovania:
používané

LokalitaFacebook Google+